IM-Factory

IM-Factory is een onderdeel van IM-Company en houdt zich bezig met het opzetten, inrichten en operationaliseren van Informatiemanagement vanuit een integrale benadering van Business en ICT. Wij zijn de eerste serviceorganisatie die gespecialiseerd is in Informatiemanagement
gebaseerd op een eigen services model, gekoppeld aan de gerealiseerde
businessresultaten van uw organisatie. Wij gaan voor een langetermijnrelatie, met duurzame positieve resultaten voor uw organisatie.

IM-Factory ziet een ontwikkeling naar:

  1. Professionaliseringsvragen:
    Klanten willen meer zelf doen en kennis en ervaring inkopen of anderszins vanuit een netwerk/community verwerven.
  2. Resultaatverantwoordelijkheid bij de dienstverlener:
    Bijvoorbeeld door deze (deels) te belonen op basis van de resultaten, die bij/door de klanten worden bereikt (meer omzet/resultaat en/of minder kosten).
  3. Langduriger relatie met de dienstverlener:
    Waarbij op basis van een deels vaste/deels variabele vergoeding (per maand/per jaar) de verschillende diensten van de leverancier kunnen worden ingekocht (abonnementen en/of strippenkaarten).