IM-Consultancy

IM-Consultancy is een tweede onderdeel van IM-Company en houdt zich ook bezig met het opzetten, inrichten en operationaliseren van Informatiemanagement vanuit een integrale benadering van Business en ICT.

Daarmee is zij op hetzelfde werkterrein actief als IM-Factory. Het verschil zit in de wijze waarop diensten in de markt worden aangeboden. Daar waar opdrachtgevers (nog geen) performance achievement overeenkomsten kunnen of willen afsluiten levert IM-Consultancy haar diensten op basis van een vaste prijs of tegen een geleverde inspanning.