Klantcase Strategie

Opstellen business informatieplan KleurrijkWonen

KleurrijkWonen is een middelgrote woningcorporatie die woningen en appartementen beheert en verhuurt aan een brede doelgroep. Om aan de ambitie van KleurrijkWonen blijvend invulling te geven is een adequate informatievoorziening van cruciaal belang. Om de huidige informatievoorziening te kunnen verbeteren heeft de directie van KleurrijkWonen IM-Company gevraagd de organisatie te ondersteunen bij het proces om te komen tot een gedragen informatieplan. Hiervoor gebruikt IM-Company haar methodiek voor Informatieplanning. Het informatieplan geeft onder andere antwoord op strategische vragen als: hoe kan ICT-beleid beter afgestemd worden op het organisatiebeleid, welke ICT voorziening is nodig om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, welke functionele en technische eisen moeten worden gesteld, hoe kan de levering van ICT diensten het beste georganiseerd worden? Het planningstraject sluit af met een plateauplanning van de benodigde veranderingen in de komende jaren. Quickwins zijn benoemd, globale business cases beschreven en de benodigde middelen in kaart gebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arthur Meerwaldt: a.meerwaldt@im-company.nl

Opstellen Roadmap Informatiemanagement

Informatiemanagement wordt voor het facilitair bedrijf van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) met 1.100 medewerkers steeds belangrijker doordat het UMCU voor het operationaliseren van de gekozen strategie steeds afhankelijker wordt van de gekozen (ICT) oplossingen.

In nauwe samenwerking met de Informatiemanager van het UMCU heeft IM-Company de Roadmap van activiteiten opgesteld waarmee het facilitair bedrijf beter in contact kan komen met de betrokken afdelingsmanagers, de leveranciers en de centrale ICT afdeling zodat de gedefinieerde strategie uitgangspunt wordt bij het doorvoeren van (toekomstige) veranderingen. Om de betrokkenen actief te laten meewerken tijdens het operationaliseren van de strategie zijn beleidsuitgangspunten gedefinieerd die gebruikt worden tijdens het doorvoeren van veranderingen. De Informatiemanager gebruikt de beleidsuitgangspunten actief tijdens bijeenkomsten met betrokken partijen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arthur Meerwaldt: a.meerwaldt@im-company.nl