Klantcase Performance

Ondersteuning projectmanagement ASML

ASML heeft de behoefte om in een vroeg stadium, bij de start van een software ontwikkelproject, een betere raming van de doorlooptijd en kosten te hebben. Ook wil men meer inzicht in wat de invloed is van krappe deadlines op de kosten en de kwaliteit van een project. IM-Company heeft voor ASML een pilot uitgevoerd waarbij twee projecten zijn begroot en waarvoor met behulp van meetsoftware van QSM mogelijke realisatiescenario’s zijn opgesteld. IM-Company heeft geadviseerd hoe de rapportages uit QSM het beste kunnen worden toegepast om de projectmanagers en de projectboard van ASML optimaal te ondersteunen. De resultaten uit deze pilot zijn zeer positief ontvangen en geven een goede basis voor implementatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Arthur Meerwaldt: a.meerwaldt@im-company.nl

BAG-factory

In 2013 heeft IM-Company bij een aantal relaties (woningcorporaties, Belastingdienst) vastgesteld dat er grote problemen waren bij de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. In de overtuiging dat dit veel beter kon heeft IM-Company de BAG-factory ontwikkeld, een aanpak én een geautomatiseerd tool, waarmee de corporatie de kwaliteit van het adressenbestand kan verbeteren. Elk foutief adres (straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging), betekent immers dat voor dat adres geen huishoudinkomen door de Belastingdienst kan worden getoetst en de corporatie dus niet weet of er een inkomensafhankelijke huurverhoging moet worden doorgevoerd. De BAG-factory controleert alle adressen uit de verhuuradministratie met de landelijke BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), signaleert de verschillen en komt met verbetervoorstellen.

IM-Company heeft woningcorporaties (waaronder Portaal, Vestia en Stadswonen) geholpen om met de BAG-factory met minder inspanning een aanzienlijk hoger resultaat te bereiken dan in het voorgaande jaar. Daarnaast hebben de deelnemende corporaties kennis opgedaan van de mogelijkheden om aan de hand van de BAG de gegevenskwaliteit van de verhuuradministratie te verhogen. De BAG geeft immers ook toegang tot aanvullende informatie zoals bouwjaar, oppervlakte, soort object alsmede de geo-coördinaten. Het vastleggen van de BAG-identificatie gaat ook het verwerken van de WOZ aanslagen aanmerkelijk vereenvoudigen.

Voor meer informatie of het aanvragen van de brochure ‘Verstevig het fundament van uw Vastgoedadministratie’ kunt u contact opnemen met Arthur Meerwaldt: a.meerwaldt@im-company.nl