Klantcase Organisatie

Advies en implementatie procesmanagement Ministerie Infrastructuur en Milieu

Procesmanagement is een belangrijk onderdeel van de interne bedrijfsvoering. Ook binnen het onderdeel Directie Concern Informatievoorziening (DCI) van het Ministerie van Infrastructuur wordt dit onderkend. Door procesmanagement goed binnen de organisatie te implementeren kan DCI makkelijker veranderingen in de bedrijfsvoering beoordelen, heeft DCI een instrument in handen voor kennisbehoud en kwaliteitsmanagement, heeft DCI inzicht in haar processen en helpt het bij het professionaliseren van de organisatie.

IM-Company heeft DCI ondersteund met het implementeren van procesmanagement binnen de organisatie. Het inzichtelijk krijgen van de processen, het beschrijven van de processen, het opzetten van daarbij behorende begrippenkaders en visuele weergaven en daadwerkelijk implementatie binnen de verschillende afdelingen. Het gaat hierbij om zowel operationele, tactische als strategische processen. Daarnaast heeft IM-Company DCI ondersteund met het invullen van de procesmanager rol binnen de organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arthur Meerwaldt: a.meerwaldt@im-company.nl.

Advies reorganisatieplan afdeling I&A woningbouwcorporatie

De ondernemingsraad van een middelgrote woningcorporatie heeft IM-Company gevraagd een advies te geven over een voorgenomen reorganisatie van de afdeling Informatie en Automatisering. De vraag is of de nieuw ontworpen organisatie van de afdeling voldoende zou aansluiten op de business ambitie van de corporatie. Mede op basis van het 9-vlaks model voor Informatiemanagement heeft IM-Company het advies geformuleerd en geadviseerd over de functies, processen en het tempo van de reorganisatie. Ook is samen met betrokken medewerkers de verbinding gemaakt tussen bestaande werkzaamheden en de nieuw gedefinieerde functies. Een belangrijke constatering is geweest het ontbreken van de rol van Informatiemanager. Juist deze rol zou de brugfunctie kunnen vervullen tussen de ambitie van de organisatie en de ondersteuning door een passende informatievoorziening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arthur Meerwaldt: a.meerwaldt@im-company.nl