Klantcase Mensen

Begeleidingstraject Projectregisseurs Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In de nieuwe organisatie heeft het Ministerie van IenM de rol van projectregisseur onderkend. Dit is een nieuwe rol  die andere eisen stelt aan de competentie van medewerkers. IM-Company is op basis van haar ervaring op het gebied van het professionaliseren van projectmatig werken gevraagd een aantal interactieve kennissessies met projectregisseurs te begeleiden. Tijdens deze kennissessies worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld, wordt ervaring gedeeld en praktische vakmatige onderwerpen  besproken zoals de kernwaarden voor de rol van projectregisseur, het adviseren van opdrachtgevers en de positionering van de projectregisseur in de samenwerking in de keten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arthur Meerwaldt: a.meerwaldt@im-company.nl.

Masterclass Informatiemanagement

Vanuit de visie dat kwalitatief juiste Informatie steeds belangrijker wordt en zelfs concurrentie voordeel oplevert heeft IM-Company de Masterclass Informatiemanagement ontwikkeld. Belangrijk uitgangspunt van de Masterclass is het Amsterdams Informatiemanagement Model (het zogenaamde negenvlak model) en het door Toon Abcouwer (Universiteit van Amsterdam) ontwikkelde rollenspel.

Onze Masterclass wordt door de deelnemers zeer goed ontvangen. Een aantal quotes uit de evaluaties: Interessant, interactief, dynamisch, praktische handvaten, goede training, positief dat er goede gastsprekers uit de praktijk vertellen, interactie door de groep maakt e.e.a. levendig, sloot perfect aan bij mijn verwachtingen, goede mix van theorie en hands-on, unieke combinatie van theorie en praktijk, snelle update naar de huidige inzichten over IM, veel aanknopingspunten om IM in de eigen organisatie toe te passen. Ook wordt de opleiding specifiek als in-house curriculum gegeven.

Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere het negenvlak model, kracht en belang van informatie, strategie uitrol, regievoering, informatieplanning en portfoliomanagement. Omdat Informatiemanagement ook een verandertraject betreft, komt ook verandermanagement aan de orde. De laatste dag van de opleiding staat in het teken van het presenteren van de eindopdracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arthur Meerwaldt: a.meerwaldt@im-company.nl