Wat we doen

IM-Company benadert informatiemanagement vanuit vier invalshoeken:

  • Informatiestrategie (‘wat en waarom’)
  • Organisatie van de informatievoorziening (‘hoe’)
  • Mensen en professionalisering (‘wie’)
  • Performance en control (‘resultaat’)

Waar de behoefte van de opdrachtgever ligt wordt situationeel bepaald.

Informatiestrategie

Vanuit de invalshoek Informatiestrategie helpen wij opdrachtgevers met vraagstukken die betrekking hebben op het benutten van informatie als USP voor de business, maar ook: doen we juiste projecten en hoeveel moeten we in de informatievoorziening investeren? Diensten als second opinions, visie workshops, servitization, strategisch portfoliomanagement, business case management, informatieplanning, innovatie en vernieuwing en business continuity management bieden wij op deze invalshoek aan.

Organisatie van de informatievoorziening

Vanuit de invalshoek Organisatie van de informatievoorziening hebben vraagstukken van opdrachtgevers betrekking op: hoe effectief en efficiënt zijn onze informatiemanagement processen? Wat doen we zelf of besteden we uit? Managen wij onze contracten en leveranciers voldoende? Diensten als organisatieontwerp en -inrichting, ketenintegratie, procesharmonisatie en standaardisatie, in- en outsourcing, en rationalisatie en afstemming van Business en de ICT/IM-organisatie bieden wij hierbij aan.

Mensen en professionalisering

Vanuit de invalshoek mensen en professionalisering staat de mens centraal. Hebben wij de passende bemensing in huis? Waarin moeten onze mensen leren en professionaliseren? Welke expertise kopen we in en wat moeten we zelf kunnen? IM-Company biedt hierin coaching en begeleiding, training-on-the-job, audit op personele bezetting en werving en selectie aan. Tevens hebben wij een aantal succesvolle opleidingen: Masterclass Informatiemanagement, Masterclass Business Continuity Management, Opleiding projectmatig werken en Opleiding projectondersteuning. Tevens bieden wij onze relaties de mogelijkheid te participeren in onze ronde tafels Informatiemanagement en ons IM-Café.

Performance en control

Vanuit de invalshoek Performance en control vragen onze opdrachtgevers: doen wij onze projecten goed? Wat zegt de benchmark? Blijven we binnen budget en planning? Wat zijn onze (business) prioriteiten en risico’s? Hierbij bieden wij diensten als projectplanning, estimating en benchmarking, project control en -monitoring, evaluaties en nacalculaties.