Opleidingen & Bijeenkomsten

Hieronder staan de opleidingen & bijeenkomsten die door IM-Company worden aangeboden. Klik op een opleiding of bijeenkomst om in te schrijven.

Masterclass Informatiemanagement

Deze interactieve praktische Masterclass Informatiemanagement (5 dagen inclusief 2 overnachtingen) is bedoeld voor professionals die actief zijn met de optimalisatie van de informatievoorziening, interne bedrijfsvoering en processen en is door IM-Company in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit ontwikkeld. De Masterclass zal worden gegeven met medewerking van Toon Abcouwer van de Universiteit van Amsterdam. Hij is mede grondlegger van het Amsterdams Informatiemanagement model.

Relaties van IM-Company die inschrijven via deze site ontvangen een extra reductie van 10% op de cursusprijs.

Datum: 20 & 21 april, 25 & 26 mei en 15 juni 2016
Locatie: Nyenrode Business Universiteit Breukelen

Brochure Masterclass Informatiemanagement

Indien u geïnteresseerd bent in een in-company programma van deze opleiding is een mailtje naar info@im-company.nl voldoende. Wij nemen dan direct contact met u op.

Lees meer…

Doelgroep
Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van het primaire proces wordt in hoge mate bepaald door de directe beschikbaarheid van informatie: klantinformatie, leveringsinformatie, overdrachtsinformatie, planningsinformatie enzovoort. Bovendien is informatie het cruciale instrument voor directie en managers om grip te krijgen en te houden op de gang van zaken. Kostenreductie, kwaliteitsverbetering, bijsturing in de organisatie kunnen alleen door het management worden gerealiseerd als zij beschikken over de juiste informatie. Regie krijgen op die informatiestromen is van belang. Regie geeft organisaties sturing over de bedrijfsvoering, maar vraagt echter wel om samenhang en samenwerking in het speelveld van business en ICT.

De Masterclass is bedoeld voor medewerkers die actief zijn met de optimalisatie van de informatievoorziening, interne bedrijfsvoering en processen.

Opbouw Masterclass
Uitgangspunt van de Masterclass vormt het Amsterdams Informatiemanagement Model (AIM) ook wel bekend als het 9-vlaksmodel. Dit model wordt gebruikt als ‘speelveld’ van het Informatiemanagement met daarin de verschillende rollen en onderlinge interacties. Verder wordt ingegaan op het strategic alignment model, informatiemanagement als middel voor regievoering, business informatieplanning, portfoliomanagement, performancemanagement, rol van informatiemanagement in beheer, Enterprise Content Management, trends en governance.

Docenten
De Masterclass Informatiemanagement wordt gegeven door:

Drs. Aart P. Simons  is als ‘visiting professor’ en ‘master thesis coach’ verbonden aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit), vakgroep Business Information Management. Daarnaast is hij managementadviseur op het gebied van IT en IM vraagstukken en mediator bij automatiserings­geschillen. Aart heeft 25 jaar ervaring als consultant en manager. Hij heeft lijnverantwoor­delijk­heid gehad over IT-afdelingen en IM- afdelingen, onder meer bij een zorgverzekeraar, een internationale groothandel en een landelijke dagbladuitgever. Daarnaast heeft hij verantwoordelijkheid gehad over diverse reorganisatie en fusieprogramma’s bij productiebedrijven en de centrale overheid.

Drs. Toon Abcouwer is docent Informatiemanagement aan de Science Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Zijn aandachtsgebieden zijn: Informatiemanagement en organisatieverandering. Hij is mede grondlegger van het Amsterdams Informatiemanagement Model, dat in de Masterclass uitgebreid behandeld wordt. Toon zal het door de UvA ontwikkelde tafelspel IM begeleiden.

Arthur Meerwaldt is directeur bij IM-Company en gedurende zijn langlopende carrière werkzaam in de dienstverlening rondom Informatiemanagement. Hierbij is Arthur actief betrokken met het opzetten en uitvoeren van IM-services en opleidingen. Arthur is als programmamanager verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de Masterclass Informatiemanagement.

Drs. Frank Warringa was sr. adviseur Informatiemanagement bij IM-Company en is op dit moment sr. Informatieadviseur SZW bij de Gemeente Den Haag. Zijn specialismen zijn Informatiemanagement, procesontwerp voor IV-organisaties, performancemanagement, portfoliomanagement, stuurinformatie en ICT-beleid. Ook heeft hij interim IM-rollen vervuld. Frank is ontwikkelaar van de IM-scan die ook in de Masterclass wordt toegepast.

Voor meer informatie over de Masterclass Informatiemanagement kunt u contact opnemen met  Arthur Meerwaldt, telefoon: 0343 – 56 33 33 of per email a.meerwaldt@im-company.nl.

IM – Ronde Tafel

Voor professionals die rollen vervullen in het vakgebied van Informatiemanagement, of mensen die daarbij betrokken zijn, organiseert IM-Company een aantal keren per jaar een middagbijeenkomst met de naam ‘Ronde Tafel Informatiemanagement’.

Datum: nog niet bekend
Locatie: Kantoor IM-Company te Wijk bij Duurstede

 

Lees meer…

Deze bijeenkomsten staan in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaring door mensen uit de praktijk. Ook biedt deze Ronde Tafel een platform waarin mensen hun eigen casus kunnen inbrengen. Voor deze Ronde Tafels worden geen kosten in rekening gebracht.

De eerstvolgende Ronde Tafel Informatiemanagement is nog niet bekend.

IM – Café

Ons IM-Café is een nieuw initiatief om management dat verantwoordelijk is voor of betrokken is bij Informatiemanagement een platform te bieden om elkaar in informele sfeer te ontmoeten en inspireren.

Datum: nog niet bekend
Locatie: Kantoor IM-Company te Wijk bij Duurstede

Brochure IM-Café

 

Lees meer…

IM-Café
Onder het credo: “het echte verhaal mag verteld en gedeeld worden!” zijn een vijftal mensen: Arjan van Dijk, Peter van Kralingen, Henk Grevelman, Arthur Meerwaldt en Paul Spanjaard gestart met een nieuw platform “IM-Café”.

Hoezo en vanwaar dit initiatief?
In deze snelle veranderende wereld voor burgers en consumenten is ‘informatie’ voor organisaties en bedrijven de sleutel tot succes …… of geen succes! Topics zijn er genoeg te vinden op het vlak van ICT en de gevolgen voor bestaande business modellen. Partijen als Gartner, McKinsey en Forrester spreken tijdens congressen over: ‘Go digital all the way’, ‘Big data’, ‘I regie’ en meer… Deze veelal gesponsorde bijeenkomsten zijn commercieel gedreven qua opzet, hebben wel een ‘netwerk’ karakter door het aantal bezoekers, veel gericht op de succesvolle verhalen en ook een vaak te hoog conceptuele inhoud, gericht op “wat” je moet doen om als organisatie bij te blijven.

Wat is het idee van IM-Café?
Het IM-Café idee is dat mensen binnen dit netwerk eigen ervaringen met elkaar delen en anderen kunnen laten leren dan wel reviewen op eigen cases. Intervisie op tal van topics binnen het Informatie Management domein. Leren uit en van de verhalen uit de praktijk en collega’s uit het vak.